İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 - KONU
İş bu sözleşmenin konusu, SATICI''nın, ALICI''ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ 
Ünvan : AYDOĞAN KARAKAŞ (Miniature Collection) 
Adres : Çarşı Mah. Kale Cad. No: 19 48400 Bodrum/Muğla
Telefon: +90 252 316 1373 Email : [email protected]
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.miniaturecollection.com alışveriş sitesine üye olan kişi. 
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satışbedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, Madde 3''te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI''nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI''dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Miniature Collection sorumlu tutulamaz.
4.4 - Miniature Collection, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Miniature Collection''a  ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI''nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Miniature Collection ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI''ya ait kredi kartının ALICI''nınkusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Miniature Collection''a ödememesi halinde, ALICI''nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Miniature Collection''a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI''ya aittir.
4.7 - Miniature Collection mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI''ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsaliile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI''nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Miniature Collection''a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Miniature Collection tarafından karşılanacaktır.
4.9 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Miniature Collection''a e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
MADDE 5 - CAYMA HAKKI 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Miniature Collection''a email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI''ya teslim edilen ürünün Miniature Collection''a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bubelgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI''ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.Siparişin iptali istenirse siparişin onaylandığı gün saat 15.00''a kadar +90 252 316 1373 numaralı müşteri temsilcisi aranarak sipariş iptal edilebilir.Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. İşbusözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Miniature Collection''un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.